Her ligger vi

SNEDKERGAARDEN A/S
Kølbakken 17, Basballe
8400 Ebeltoft